New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Recriwtio a Hyfforddi ym maes Addysg

New Directions Education Limited yw un o’r arbenigwyr recriwtio a hyfforddi mwyaf yn y DU. Rydym yn asiantaeth athrawon cyflenwi sydd â swyddfeydd ledled Cymru a Lloegr. Mae ein timau yng Nghymru yn gweithio yn y lleoliadau canlynol: Caerdydd, AbertaweWrecsam a Glyn Ebwy.

Rydym yn cyflenwi staff addysgu ar gyfer y rolau canlynol:

  • Athrawon cymwysedig – cynradd, uwchradd ac Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)
  • Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth/Cymorth Dysgu
  • Gweinyddwyr Meithrin
  • Goruchwylwyr Cyflenwi
  • Arolygwyr Arholiadau
  • Technegwyr Labordy a TG
  • Staff Ategol e.e. gweinyddwyr swyddfa, gofalwyr