New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

44 Swyddi Gwag.

Pecyn Nodd Tim Rygbi Ysgol Gyfun Llanhari

Ers dechrau’r tymor rygbi eleni, mae ND Addysg wedi bod yn noddi kit Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Fel prif noddwr y Clwb roedd ND Addysg yn ddigon ffodus i dderbyn dau docyn i gêm ryngwladol Cymru yn erbyn De Affrica ar 9 Tachwedd 2013.

Yn ogystal â noddi Clwb Rygbi Cymry Caerdydd mae ND Addysg yn noddi taith tîm rygbi Ysgol Gyfun Llanhari I Dde’r Affrig yn Haf 2014. Er mwyn cefnogi ymdrechion yr Ysgol I godi arian am y daith fe ddaru ND Addysg rhoi’r tocynnau fel gwobr raffl.  Ddaru’r tocynnau godi dros £100.00 i’r gronfa ac fe oedd disgybl o flwyddyn 10 digon ffodus i ennill y tocynnau a mynychu’r gêm. Er gwaetha’r canlyniad fe ddaru’r disgybl cael diwrnod hynod ac mae ND Addysg yn sicr mae talu’r pwyth nol fydd tîm Llanhari Haf nesaf.

Leave a Reply