New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Pecyn Nodd Tim Rygbi Ysgol Gyfun Llanhari

Ers dechrau’r tymor rygbi eleni, mae ND Addysg wedi bod yn noddi kit Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Fel prif noddwr y Clwb roedd ND Addysg yn ddigon ffodus i dderbyn dau docyn i gêm ryngwladol Cymru yn erbyn De Affrica ar 9 Tachwedd 2013.

Yn ogystal â noddi Clwb Rygbi Cymry Caerdydd mae ND Addysg yn noddi taith tîm rygbi Ysgol Gyfun Llanhari I Dde’r Affrig yn Haf 2014. Er mwyn cefnogi ymdrechion yr Ysgol I godi arian am y daith fe ddaru ND Addysg rhoi’r tocynnau fel gwobr raffl.  Ddaru’r tocynnau godi dros £100.00 i’r gronfa ac fe oedd disgybl o flwyddyn 10 digon ffodus i ennill y tocynnau a mynychu’r gêm. Er gwaetha’r canlyniad fe ddaru’r disgybl cael diwrnod hynod ac mae ND Addysg yn sicr mae talu’r pwyth nol fydd tîm Llanhari Haf nesaf.

Leave a Reply