New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Asiantaeth Genedlaethol yn agor ei drysau yn Aberystwyth

Mae asiantaeth recriwtio ag hyfforddi o fri wedi agor ei drysau ar arfordir Gorllewin Cymru

New Directions Addysg, y cyflenwr gwasanaeth a reolir i staff ar gyfer ysgolion a cholegau Cymru, wedi sefydlu swyddfa ym marina Aberystwyth i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’r ardal.

Cynhaliodd y tîm ddigwyddiad lansio yn y Nanteos Hotel i gyhoeddi eu dyfodiad i fusnesau ag ysgolion y rhanbarth. Roedd y digwyddiad, a fynychwyd gan dros 30 o fudd-ddeiliaid lleol allweddol, gan gynnwys y Dirprwy Faer Brendan Summers yn gyfle i gynadleddwyr i holi am sut y gallai New Directions gynhorthwyo, ac effeithio ar, ddarparwyr addysg lleol.

Dywedodd Laura Bosomworth, rheolwr cangen y tîm, am sefydlu swyddfa yn Aberystwyth: “Rydym wedi bod yn gwasanaethu ardal Ceredigion a’r ardaloedd cyfagos o’n swyddfa yn Abertawe am nifer o flynyddoedd. Mae hyn wedi gweithio i raddau ond mae’r amser wedi dod i roi gwreiddiau cadarn i lawr ac i wneud ymrwymiad i’r rhanbarth. Rydym wedi cyflogi tîm lleol o Reolwyr Cyfrifon sydd eisoes wedi dechrau creu cysylltiadau gwych â’r gymuned”

Y gangen newydd yw’r pumed lleoliad parhaol sydd gan New Directions yng Nghymru ac mae’r tîm yn obeithiol iawn. Wrth siarad am eu gobeithion ar gyfer yr ardal dywedodd John Evans, un o’r rheolwyr cyfrif ”Heddiw rydym yn cyhoeddi ein bod wedi cyrraedd yn y rhanbarth gyda digwyddiad yn y gwesty lleol, Y Nanteos, lle rydym yn gobeithio cyfarfod a nifer o’r bobl byddwn yn gweithio yn agos efo i ychwanegu at ffyniant yr ardal arbennig hon”

Ychwanegodd Matt Lloyd, sydd hefyd yn Reolwr Cyfrif, “Mae’n wych fod New Directions wedi dod yma i Aberystwyth, rydym yn medru dod i wir ddeall a diwallu anghenion yr ysgolion a’r ymgeiswyr y byddwn yn gweithio efo, ac fe fydd hyn yn hollbwysig i’n llwyddiant”

Cafodd New Directions eu penodi yn y ‘darparwr gwasanaeth a reolir’ ar gyfer staff i’r sector addysg yng Nghymru gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) yn 2015 am yr ail dymor yn olynol. Amcangyfrir fod y cwmni wedi arbed £4.1 miliwn o bunnoedd mewn costau recriwtio i ysgolion ers eu penodiad cychwynnol yn 2012.
Hefyd, enillodd y tîm y wobr “Cyflenwr y Flwyddyn” yng ngwobrau Gaffael Genedlaethol Cymru 2015. Ychwanegodd Bosomworth: “gyda dros 50 o ysgolion i’w gwasanaethu yn ardal Ceredigion rydym yn hyderus y gall New Directions ychwanegu gwir werth i’r gymuned ac fe fydd ein presenoldeb yma yn atgyfnerthu’r gweithlu addysg”

Leave a Reply

Comments

Your email address will not be published.