New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

New Directions Addysg yn cefnogi Gŵyl Iaith Gymraeg

Y flwyddyn yma fe noddwyd pabell ysgolion yr ŵyl adnabyddus; Tafwyl gan yr asiantaeth recriwtio flaenllaw; New Directions.

Cefnogodd y babell yr iaith Gymraeg o fewn ysgolion Gaerdydd drwy arddangos perfformiadau yn cynnwys: canu, dawnsio a pherfformiadau dramatig gan dros 5000 o ddisgyblion yr ardal.

Mae gŵyl Tafwyl, a drefnwyd gan Menter Iaith Gaerdydd, wedi bod yn ŵyl Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ers 2006; ag yn 2015 cafodd ei fynychu gan dros 35,000 o bobl. Mae’r ŵyl yn cefnogi’r dros 36,000 o siaradwyr Cymraeg sy’n bwy yn y brifddinas ac yn hybu parhad a thwf yr iaith.

Wrth siarad am eu cyfranogiad dywedodd Sian Hill, rheolwr cyfrif desg Gymraeg New Directions: “Mae New Directions yn hynod ddiolchgar i Tafwyl am y cyfle i gefnogi’r digwyddiad gwych yma. Rydym ni, fel cwmni, yn ymroddedig i gefnogi twf a datblygiad yr iaith Gymraeg; rhywbeth mae Menter Caerdydd yn gweithio yn ddiflino i gyflawni. Roedd hefyd yn bleser i wylio disgyblion yr ysgolion rydym yn gweithio mor agos efo yn rhoi perfformiadau mor ffantastig! Mae gwybod fod yr iaith yn dal i ffynnu yn ein prifddinas yn rhoi balchder enfawr i ni”

Dywedodd Llinos Williams; trefnydd Tafwyl: “Diolch i gefnogaeth hael ND Addysg roedd modd i Tafwyl roi llwyfan a phlatfform i bron i 5,000 o blant lleol berfformio i’w teuluoedd trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd 20 o ysgolion Cymraeg yr ardal yn perfformio, i gyd oherwydd nawdd ND Addysg. Diolch o galon am gefnogaeth y cwmni, a ry ni’n edrych ymlaen at gyd-weithio eto.”

Yn ystod yr ŵyl cyflwynodd tim New Directions Mostyn y Mwnci i’r ymwelwyr. Mostyn yw masgot y tîm iaith Gymraeg a chafodd ymwelwyr eu gwahodd i liwio masgiau, a grëwyd yn arbennig i’r ŵyl, o’r creadur bach hoffus.

Yn y cyfnod cyn yr ŵyl ymwelodd â’r tîm a’r holl ysgolion i roi Mostyn eu hunain i bob ysgol ar gyfer sesiwn tynnu lluniau. Cafodd yr ysgolion eu herio i gymryd lluniau creadigol o’r tegan. Ysgol Nant Caerau oedd yr enillydd terfynol gyda llun yn dangos y cysylltiadau gwych rhwng yr ysgol, tegan wedi ei stwffio a gweision y gyfraith.

Cymerodd Ysgol Bro Eirwg ymagwedd greadigol iawn tuag at y gystadleuaeth; darluniodd y disgyblion luniau o Mostyn. Dyma rai o staff New Directions yn arddangos eu ffefrynnau.

Leave a Reply

Comments

Your email address will not be published.