New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Argymell Ffrind

Mae New Directions Addysg wedi bod yn helpu unigolion i ddod o hyd i swyddi addysgu a swyddi mewn meysydd cysylltiedig ers 1999. Rydym yn gwerthfawrogi’r staff cyflenwi sy’n gweithio gyda ni flwyddyn ar ôl blwyddyn. Os ydych yn adnabod rhywun sy’n chwilio am waith yn y sector addysg, rhowch wybod i ni.

Mae angen staff arnom ar gyfer pob rôl mewn ysgolion gan gynnwys y rhai isod:

 • Athrawon
 • Cynorthwywyr Cymorth Dysgu
 • Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth
 • Gweinyddwyr Meithrin
 • Darlithwyr AB
 • Arolygwyr Arholiadau
 • Goruchwylwyr Cyflenwi
 • Technegwyr TG a Labordai
 • Bwrsariaid
 • Gweinyddwyr
 • Ysgrifenyddion
 • Gofalwyr

Cwblhewch y ffurflen isod i argymell ffrind i New Directions Education Limited.

Eich Manylion
Manylion Eich Ffrind