New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Newyddion Wrecsam

Asiantaeth Genedlaethol yn agor ei drysau yn Aberystwyth

Mae asiantaeth recriwtio ag hyfforddi o fri wedi agor ei drysau ar arfordir Gorllewin Cymru New Directions Addysg, y cyflenwr gwasanaeth a reolir i staff ar gyfer ysgolion a cholegau Cymru, wedi sefydlu swyddfa ym marina Aberystwyth i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r ardal. Cynhaliodd y tîm ddigwyddiad lansio yn y Nanteos Hotel i gyhoeddi eu dyfodiad i fusnesau ag ysgolion y rhanbarth. Roedd y digwyddiad, a fynychwyd gan dros 30 o fudd-ddeiliaid lleol allweddol, gan…


Choir Factor 2015

Choir Factor 2015 Oes gennych chi gôr ysgol sydd werth canu ei glodydd? Bydd New Directions yn cynnal ein Gwobrau Addysgu Ysbrydoledig blynyddol ddydd Gwener 19 Mehefin 2015. Mae'r seremoni hon yn dathlu llwyddiant ein cydweithwyr ym mhob rhan o'r sector addysg ledled Cymru. Rydym yn chwilio am gôr ysgol i agor ein digwyddiad, gan groesawu ein gwesteion gyda symffoni gorawl. Bydd yn gyfle i'ch ysgol ddangos ei thalent mewn slot 10 munud. Bydd eich…


Cyfres seminar brecwast am ddim i Reolwyr Busnes ysgolion a Bwrsariaid

Mae pwysau ar gyllid yn cael ei deimlo yn ein holl wasanaethau cyhoeddus wrth i Lywodraeth Cymru trosglwyddo toriadau i ei grant bloc gan Lywodraeth y DU. Mae arweinwyr ysgol yn teimlo effaith y toriadau hyn bellach fel trafodaethau cyllidebol ar gyfer 2015/16 yn digwydd ym mhob awdurdod lleol ledled Cymru. Bydd ysgol uwchradd nodweddiadol 11-19 oed yn cael 1,200 o ddisgyblion, 75 o staff addysgu a chyllideb o £5 miliwn y flwyddyn. Bydd yr…