New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Cysylltu â Ni

Os hoffech gysylltu â ni, defnyddiwch un o’r dulliau canlynol. Os ydych yn ymgeisydd sy’n bwriadu cofrestru â ni, defnyddiwch ein tudalen gofrestru i ymgeiswyr.

Swyddfa Abertawe:
New Directions Education Ltd
5 Prospect Place
Abertawe
SA1 1QP
Weld map i'n swyddfa Abertawe.
Ffôn : 01792 620180
Ffacs : 01792 620181
Swyddfa Abertillery:
New Directions Education Ltd


Weld map i'n swyddfa Abertillery.

Swyddfa Aberystwyth:
New Directions Education Ltd
Harbour House
Y Lanfa
Aberystwyth
SY23 1AS
Weld map i'n swyddfa Aberystwyth.
Ffôn : 01970 629118
Swyddfa Bangor:
New Directions Education Ltd
Ty Menai
Ffordd Penlan
Bangor
LL57 4HJ
Weld map i'n swyddfa Bangor.
Ffôn : 01248 884225

Swyddfa Caerdydd:
New Directions Education Ltd
Lambourne House
Lambourne Crescent
Caerdydd
CF14 5GL
Weld map i'n swyddfa Caerdydd.
Ffôn : 029 2039 0133
Ffacs : 029 2039 0134
Swyddfa Wrecsam:
New Directions Education Ltd
1st Floor, Kingsway House
Ellice Way, Wrexham Technology Park
Wrecsam
LL13 7YT
Weld map i'n swyddfa Wrecsam.
Ffôn : 01978 884290
Ffacs : 01978 884291


New Directions Education Ltd wedi cael ei cofrestru yng Nghymru a Lloegr.
  • Rhif Cwmni: 05916348
  • Rhif TAW: 123 3683 30

Mae galwadau yn cael ei recordio ar gyfer bwrpasau hyfforddiant.

Neu mae croeso i chi ddefnyddio'r ffurflen isod i gysylltu â ni.

Cysylltu â Ni

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.