New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Gostyngiadau ND

Beth yw Gostyngiadau ND?

Mae New Directions Education wedi creu pecyn gwobrwyo ar gyfer y gweithwyr hynny sydd wedi ymrwymo i ‘Gontract Cyflogaeth’ â New Directions. Nod y fenter hon yw gwobrwyo ein hymgeiswyr am eu gwaith caled drwy gydol y flwyddyn academaidd a thu hwnt.

Mae Gostyngiadau ND yn cynnig ystod enfawr o ostyngiadau gan fanwerthwyr blaenllaw. Drwy gofrestru ac actifadu eich cyfrif gallwch fanteisio ar ostyngiadau ar y stryd fawr, cynigion adloniant a bwyta yn ogystal â phecynnau maldod iechyd a lles.

Mae rhai o’r cyflenwyr partner yn cynnwys:

Young Woman With Multi Colored Shopping BagsiStock_000015125329Small

  • Pizza Hut, Cafe Rouge
  • Choice Hotels, Haven Holidays, Legoland, Chessington World of Adventures
  • Champneys, Livingwell
  •  M&S, Ernest Jones, Burtons, Argos, Asda, Sainsburys, Debenhams a llawer mwy…

Sut y gallaf ymrwymo â’r cynllun?

Mae gweithwyr sydd wedi’u cyflogi ar hyn o bryd drwy gontract cyflogaeth â New Directions Education yn gymwys ar gyfer y cynllun a chânt eu cofrestru’n awtomatig ar ei gyfer.*

Mae’r cynllun ar gael yn www.new-directions-rewards.co.uk. Anfonir manylion actifadu at weithwyr i’w galluogi i gael mynediad i’r wefan a rheoli eu cyfrifon eu hunain.

Bydd gweithwyr newydd yn gymwys i gofrestru ar gyfer y cynllun pan fyddant yn ymrwymo â’r ‘Contract Cyflogaeth’.

*Mae telerau ac amodau’n gymwys.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â’ch Rheolwr Cyfrif.