New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Swyddi Gwag

The job vacancy you are trying to view has now expired and been removed from our website. Please view our current job vacancies below.

Showing 16 Job Vacancies

Cynorthwywyr Addysgu, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant o fewn unrhyw amgylchedd.


Goruchwyliwr Cyflenwi, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am oruchwyliwr cyflenwi i weithio mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Y Fflint. Fel goruchwyliwr cyflenwi, bydd angen i chi gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd gan yr athro dosbarth er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu. Gall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i unigolion sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn y byd addysg. Er bydd cymhwyster yn y maes addysg…


Athrawon Newydd Gymhwyso, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer…


Cynorthwywyr Addysgu Lefel 1

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd gyfrwng Gymraeg yn Sir Wrecsam. Fel un o'r cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn amrywiaeth o ysgolion cynradd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg…


Athrawon Newydd Gymhwyso

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion cynradd gyfrwng Gymraeg yn Sir Wrecsam. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer…


Coruchwyliwr Cyflenwi

Mae New Directions Addysg yn chwilio am oruchwyliwr cyflenwi i weithio mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Ddinbych. Fel goruchwyliwr cyflenwi, bydd angen i chi gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd gan yr athro dosbarth er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu. Gall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i unigolion sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn y byd addysg. Er bydd cymhwyster yn y maes addysg yn…


Cynorthwywyr Addysgu

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gynradd gyfrwng Gymraeg yn yr ardal Sir Ddinbych. Fel un o'r cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro a hir dymor mewn ysgolion cynradd. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant o fewn unrhyw…


Athrawon Newydd Gymhwyso

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Ddinbych. Fel un o'r cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd Cymraeg. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y…


Level 3 Learning Support Assistant – Pembrokeshire

New Directions Education are currently looking for a level 3 qualified Learning Support Assistant (LSA). The position is to work in a nursery setting in a small Welsh medium primary school in the North of Pembrokeshire. The right candidate must hold a childcare level 3 qualification.The ability to speak Welsh  is essential as you will be expected to communicate with the pupils, staff and parents in Welsh. A good standard of written Welsh would also…


Welsh Medium Primary Teacher

New Directions are currently looking for a primary school Teacher to work in a large Welsh medium primary school in the Swansea area. This position is to start in September and will be full time to cover a year 5 class. The school would like a teacher who can commit to a full term however this could be extended as it is to cover sickness. You will need to be confident with the Key Stage…