New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Welsh Medium Primary Teacher

 • Lleoliad: -
 • Dyddiad Cychwyn: September 2019
 • Hyd: Ongoing
 • Math o Swydd:
 • Sector:
 • Categori: Athrawon Newydd Gymhwyso
 • Cyf. Swydd: KM0606
 • Cyflog: Competitive

Disgrifiad y Swydd

New Directions are currently looking for a primary school Teacher to work in a large Welsh medium primary school in the Swansea area. This position is to start in September and will be full time to cover a year 5 class. The school would like a teacher who can commit to a full term however this could be extended as it is to cover sickness. You will need to be confident with the Key Stage 2 curriculum and have strong classroom management skills, as the class can be challenging. Strong Welsh language is essential, both written and spoken, as you will be required to communicate with pupils, staff and parents through the medium of Welsh.

You will need to be:

 • Registered with the Education Workforce Council as a school Teacher or have provisional registration if you are a Newly Qualified Teacher
 • In possession of a child workforce DBS certificate or be happy to apply for a new one
 • Able to provide relevant work based references.

New Directions are able to offer competitive rates of pay, a dedicated Account Manager to work on your behalf and recommend-a-friend incentives.

Gwybodaeth Ychwanegol

New Directions Addysg yw'r brif asiantaeth recriwtio ym maes addysg ar gyfer swyddi cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion ledled Cymru. P'un a ydych yn chwilio am swydd addysgu hirdymor neu fyrdymor yng Nghymru, cofrestrwch heddiw i gael eich ystyried ar gyfer gwaith rheolaidd.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau iaith Gymraeg rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae gweithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yn rhoi boddhad ond mae hefyd yn hanfodol er mwyn sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn parhau i chwarae rhan flaenllaw yn ein cymdeithas.

New Directions Addysg yw'r brif asiantaeth darparu athrawon cyflenwi yng Nghymru, sy'n golygu mai ni yw'r asiantaeth cyflenwi fwyaf ar gyfer athrawon sy'n siarad Cymraeg ledled sawl bwrdeistref yng Nghymru, gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth yma http://www.new-directions.co.uk/education/all-wales-award/

Mae gennym swyddi gwag yn rheolaidd ar gyfer:

 • Athrawon Ysgolion Cynradd;
 • Arbenigwyr pwnc Ysgolion Uwchradd;
 • Goruchwylwyr Cyflenwi;
 • Athrawon Newydd Gymhwyso;
 • Cynorthwywyr Addysgu;
 • Staff Meithrin.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

Os gwelwch yn dda cysylltwch New Directions Addysg Am ragor o wybodaeth am y swydd wag hon, ymlaen 01792 620180, neu defnyddiwch ein ffurflen isod.

Last modified: 7th June 2019


Ymchwiliad Cyflym
Dull Cysylltu (Gofynnol)

Naill ai mae angen rhif ffôn neu gyfeiriad ebost

Neges neu CV (Gofynnol)

Ysgrifennwch neges ymholiad neu atodwch eich CV

Bydd New Directions yn prosesu'r data a ddarparwch yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd.