New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

44 Swyddi Gwag.

Locations: Conwy

Showing 1 to 3 of 3 Jobs.

Athrawon Newydd Gymhwyso, Conwy

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion yng Nghonwy.Gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr ardal.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.Mae’r swydd hon yn berffaith ar gyfer blwyddyn ANG, gan ei fod yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion ar draws yr ardal.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol […]


Athrawon Cynradd, Conwy

Lleoliad: Conwy Sector: Cynradd Categori: Athrawon Newydd Gymhwyso, Blynyddoedd Cynnar Cyfnod Sylfaen, Cyfrwng Iaith Gymraeg, Gofal PlantDisgrifiad y SwyddMae New Directions yn chwilio am Athrawon i ddysgu mewn nifer o Ysgolion Cynradd ar draws Conwy. Croesawir ymgeiswyr sy’n arbenigo mewn unrhyw gyfnod allweddol.Mae disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson gweithgar, hyblyg a phroffesiynol a bod yn angerddol tuag at ddarparu addysg o safon uchel i blant y cyfnod cynradd.Mae’r swydd hon yn agored i athrawon sydd newydd gymhwyso yn ogystal ag athrawon sydd […]


Cynorthwywyr Addysgu Cyfrwg Cymraeg, Conwy

Mae New Directions Addysg ar hyn o bryd yn chwilio am nifer o gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion cyfrwg Cymraeg ynaedal Conwy. Rydym yn gallu cynnig amrywiaeth o aseiniadau o fewn yr ardal gan gynnwys swyddi dymor byr a hir mewn ysgiolion cynradd ac uwchradd.Bydd angen i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg  ac sydd a profiad o weithio gyda phant. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd yn frwdfrydig, llawn cymhelliant ac mae ganddynt yr awydd i wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd plentyn.