New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Locations: Sir y Fflint

Showing 1 to 8 of 8 Jobs.

Cynorthwywyr Addysgu, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint. Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Y Fflint, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant.


Athrawon Newydd Cymhwyso, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint. Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn ardal Sir Y Fflint, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion sy’n […]


Cynorthwywyr Addysgu, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Y Fflint, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion.Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant.


Cynorthwywyr Addysgu, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Y Fflint, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion.Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant.


Athrawon Newydd Gymhwyso, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Y Fflint, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.Mae’r swydd hon yn berffaith ar gyfer blwyddyn ANG, gan ei fod yn […]


Athro / Athrawes Cyfnod Allweddol 1, Sir y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio i  recriwtio nifer o athrawon CA1 i weithio ar sail llanw i gefnogi ysgolion o fewn ardel Sir y Fflint. Gan fod y cyflenwr a ffafrir o staff addysg yn yr ardal leol, rydym yn gallu edrych am lleoliadau tymor byr a hir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd yr ymgeisydd delfrydol yr frwdfrydig, llawn cymhelliant, gyda rheolaeth dosbarth rhagorol ac angerdd am addysgu. Mae'n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg ac gyda profiad o addysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.


Cynorthwywyr Addysgu Cyfrwng Cymraeg, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am nifer o gynorthwywyr addysgu i gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol i weithio mewn ysgolion yn ardal Sir Y Fflint. Gan fod y cyflenwr a ffafir ar gyfer staff addysg yn Sir y Fflint, rydym yn gallu cynnig amrywiaeth o aseiniadau o fewn yr ardal gan gynnwys swyddi byr a hir dymor mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd.Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn frwdfrydig, llawn cymhelliant ac mae ganddynt yr awydd i wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd plentyn. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd a phrofiad o weithio o fewn amgylchedd yr yestafell […]


Athrawon Uwchradd as gyfer cyflenwi cyffredinol, Wrecsam a Sir Fflint

New Directions Addysg yn edrych i recriwtio nifer o athrawon uwchradd cyflenwi cyffredinol i weithio o fewn ysgolion uwchradd yn ardal Wrecsam a Sir Fflint. Fel athrawon cyflenwi cyffredinol bydd disgwyl i chi weithio mewn amrywiaeth i ddosbarthiadau a phynciau ar draws yr ysgol.Bydd yr ymgeisydd delfrydol  yndangos rheolaeth dosbarth cryf, yn frwdfrydig, yn hyblyg ac yn rhugl yn yr iaith Gymraeg.