New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Locations: Wrecsam

Showing 1 to 10 of 11 Jobs.

Cynorthwywyr Addysgu, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn ardal Wrecsam. Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant o fewn unrhyw amgylchedd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith. Yn dangos awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad disgyblion, yn ogystal â chefnogi'r athro/athrawes dosbarth […]


Athro / Athrawes Daearyddiaeth, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio Athro / Athrawes Daearyddiaeth sy'n gyfforddus i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn ardal Wrecsam, gallwn gynnig y swydd hon i ddechrau cyn gynted â phosib.Mae'r swydd am dymor; fodd bynnag, mae hyn yn debygol iawn o gael ei ymestyn.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i addysgu'r pwnc i safon Safon Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol, ond byddai angen cefndir cryf arnoch.Gan fod y swydd am dymor hir, byddai'n ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol […]


Athro / Athrawes Daearyddiaeth, Wrecsam (Athro / Athrawes)

Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar ran Ysgol Uwchradd yn Wrecsam ar gyfer Athro / Athrawes Daearyddiaeth.Mae'r ysgol dan sylw yn ysgol gyfun Gymraeg a gynhelir gan awdurdod lleol Wrecsam ar gyfer disgyblion 11-18 oed. Mae ganddi tua 780 o ddisgyblion, gan gynnwys 143 o fyfyrwyr yn y chweched dosbarth. Mae’r ysgol yn gwasanaethu disgyblion o ysgolion cynradd Cymraeg y dref a hefyd o bentrefi ac ardaloedd gwledig o gwmpas Wrecsam.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i addysgu Daearyddiaeth i amrywiaeth o gyfnodau allweddol, a'r gallu i addysgu'r pwnc hyd at Safon Uwch, ond […]


Cynorthwywyr Addysgu, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn ardal Wrecsam.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant o fewn unrhyw amgylchedd.Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith. Yn dangos awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad disgyblion, yn ogystal â chefnogi'r athro/athrawes dosbarth […]


Athrawon Newydd Gymhwyso, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Wrecsam.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion ar draws […]


Arweinydd Cylch Meithrin, Wrecsam

Mae Ysgol yn yr ardal Wrecsam yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd Arweinydd Cylch Meithrin. Mae'r Ysgol yn cymryd balchder yn ansawdd y gofal ac addysg mae'r plant yn derbyn.Lleolir y Cylch ar gampws yr Ysgol ac agorwyd ym Mis Medi 2013. Mae’n darparu gofal ac addysg mewn sesiynau bore a phrynhawn i blant hyd at bedair oed trwy gyfrwng y Gymraeg.Mae'r Ysgol yn chwilio am ymgeisydd gyda Lefel 5 Gofal Plant neu yn gweithio tuag at y lefel.Bydd yr Arweinydd yn gyfrifol am gynllunio, paratoi gweithgareddau ac arwain y cylch, felly bydd profiad o hyn yn fanteisiol ond dim yn […]


Athrawon Newydd Gymhwyso, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Wrecsam.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion ar draws […]


Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 1, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio athrawon cyfnod allweddol un i weithio mewn ysgolion ardal Wrecsam ar sail cyflenwi. Mae'r ysgolion yn lleoli'n ganolog ac yn hawdd i gyrraedd o'r ffordd osgoi.Bydda'r ymgeisydd delfrydol yn dangos rheolaeth dosbarth rhagorol a od ganddynt y gallu a'r angerdd i hyrwyddo addysg o ansawdd uchel i'r disgyblion. Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus fod yn rhugl yn y Gymraeg.


Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol Dau, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio nifer o athrawon cyfnod allweddol dau i weithio ar sail cyflenwi i gefnogi ysgolion mewn ardal Wrecsam.Gan fod y cyflenwr a ffafrir o staff addysg i ysgolion yn yr ardal lleol, mae New Directions Addysg yn galli cynnig y cyfle i athrawon i adeiladau ar eu profiadau trwy weithio mewn nifer o wahanol ysgolion.Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig sy'n gallu dangos rheolaeth dosbath ardderchog ac yn gallu addysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg.


Athrawon Uwchradd as gyfer cyflenwi cyffredinol, Wrecsam a Sir Fflint

New Directions Addysg yn edrych i recriwtio nifer o athrawon uwchradd cyflenwi cyffredinol i weithio o fewn ysgolion uwchradd yn ardal Wrecsam a Sir Fflint. Fel athrawon cyflenwi cyffredinol bydd disgwyl i chi weithio mewn amrywiaeth i ddosbarthiadau a phynciau ar draws yr ysgol.Bydd yr ymgeisydd delfrydol  yndangos rheolaeth dosbarth cryf, yn frwdfrydig, yn hyblyg ac yn rhugl yn yr iaith Gymraeg.