New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

44 Swyddi Gwag.

Office: Aberystwyth

Showing 1 to 3 of 3 Jobs.

Cynorthwywyr addysgu: Ceredigion

Mae New Directions yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn nifer o ysgolion yng NgheredigionFe fydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson cyfeillgar, gweithgar a hyblyg sydd yn angerddol tuag at wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd eu disgyblion; yn ogystal a'u helpu i ddatblygu perthnasau cryf.Er bod meddu ar gymhwyster megis CACHE yn ddelfrydol fe fyddwn yn cysidro unrhyw ymgeisydd sydd â phrofiad o weithio efo plant.Mae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod wedi cofrestru gyda' 'EWC' Gael rhywun a all roi geirda sy'n rhoi sylwad […]


Cynorthwywyr addysgu: Gwynedd

Mae New Directions yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn nifer o ysgolion ar draws Gwynedd.Fe fydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson cyfeillgar, gweithgar a hyblyg sydd yn angerddol tuag at wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd eu disgyblion.Er bod meddu ar gymhwyster megis CACHE yn ddelfrydol fe fyddwn yn cysidro unrhyw ymgeisydd sydd â phrofiad o weithio efo plant.Mae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod wedi cofrestru gyda' 'EWC' Gael rhywun a all roi geirda sy'n rhoi sylwad ar eu gallu i weithio efo plant.


Athrawon Cynradd: Pen-Llŷn

Mae New Directions yn chwilio am Athrawon i ddysgu mewn nifer o Ysgolion Cynradd ar draws Pen-Llŷn. Croesawir ymgeiswyr sy'n arbenigo mewn unrhyw gyfnod allweddol.Mae disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson gweithgar, hyblyg a phroffesiynol a bod yn angerddol tuag at ddarparu addysg o safon uchel i blant y cyfnod cynradd.Mae'r swydd hon yn agored i athrawon sydd newydd gymhwyso yn ogystal ag athrawon sydd yn fwy profiadol.Mae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod yn gymwys fel athro neu athrawes Fod wedi cofrestru gyda' 'EWC' Gael rhywun […]