New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

44 Swyddi Gwag.

Office: Caerdydd

Showing 1 to 5 of 5 Jobs.

Athrawon Uwchradd Gwent/Torfaen

Mae New Directions yn awyddus i recriwtio nifer o Athrawon Uwchradd i weithio o fewn Ysgolion Cymraeg yn ardaloedd Gwent a Torfaen.Gan fod ysgolion yn yr ardaloedd uchod wedi cynyddu'r galw am gyflenwi mae galw uchel am athrawon i weithio ynddynt.Rydym yn medru cynnig gwaith i nifer o wahanol arbenigwyr pwnc yn ogystal â rheini sy'n chwilio am waith cyflenwi cyffredinol o ddydd i ddydd.Rydym yn croesawu athrawon newydd gymhwyso a rhai mwy profiadol ond fe fydd disgwyl i chi fod yn berchen ar statws SACFe fydd disgwyl i'r ymgeiswyr llwyddiannus fod:Yn athro neu athrawes gymwysedig Yn […]


Cynorthwywyr addysgu: Sir Fynwy

Mae New Directions yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn nifer o ysgolion o fewn Sir FynwyFe fydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson cyfeillgar, gweithgar a hyblyg sydd yn angerddol tuag at wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd eu disgyblion; yn ogystal a'u helpu i ddatblygu perthnasau cryf.Er bod meddu ar gymhwyster megis CACHE yn ddelfrydol fe fyddwn yn cysidro unrhyw ymgeisydd sydd â phrofiad o weithio efo plant.Mae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod wedi cofrestru gyda' 'EWC' Gael rhywun a all roi geirda sy'n rhoi sylwad […]


Athrawon Newydd Gymhwyso: Caerdydd

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon newydd gymhwyso i weithio mewn nifer o Ysgolion Gyfrwng Gymraeg yng Nghaerdydd a'r fro.Fe fydd arbenigwyr bob pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus fod yn angerddol tuag at ddarparu addysg o'r safon uchaf i blant o bob oed a bod yn berson hyblyg a gweithgar.Mae'r swydd hon yn berffaith ar gyfer ANG sydd eisiau cael profiad o weithio mewn nifer o ysgolion gwahanol i ddatblygu eu sgiliau a'u cysylltiadauMae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod yn gymwys fel athro […]


Cynorthwywyr addysgu: Caerdydd

Mae New Directions yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn nifer o ysgolion ar draws ardal Gaerdydd a'r froGall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i rheini sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn addysgFe fydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson cyfeillgar, gweithgar a hyblyg sydd yn angerddol tuag at wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd eu disgyblion.Er bod meddu ar gymhwyster megis CACHE yn ddelfrydol fe fyddwn yn cysidro unrhyw ymgeisydd sydd â phrofiad o weithio efo plant.Mae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod wedi cofrestru […]


Cynorthwywyr addysgu: Rhondda Cynon Taf

Mae New Directions yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn nifer o ysgolion ar draws Rhondda Cynon TafFe fydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson cyfeillgar, gweithgar a hyblyg sydd yn angerddol tuag at wneud gwahaniaeth i fywyd academaidd eu disgyblion.Er bod meddu ar gymhwyster megis CACHE yn ddelfrydol fe fyddwn yn cysidro unrhyw ymgeisydd sydd â phrofiad o weithio efo plant.Mae gofyn i bob un o'r ymgeiswyr:Gwblhau 'DBS' (CRB gynt) Fod wedi cofrestru gyda' 'EWC' Gael rhywun a all roi geirda sy'n rhoi sylwad ar eu gallu i weithio efo plant.