New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

44 Swyddi Gwag.

Sector: Uwchradd

Showing 1 to 10 of 14 Jobs.

Athrawon Newydd Gymhwyso, Conwy

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion yng Nghonwy.Gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd yn yr ardal.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.Mae’r swydd hon yn berffaith ar gyfer blwyddyn ANG, gan ei fod yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion ar draws yr ardal.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol […]


Athrawon Newydd Gymhwyso, Sir Ddinbych

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Ddinbych.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr […]


Athrawon Newydd Gymhwyso, Sir Ddinbych

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Ddinbych.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr […]


Athro / Athrawes Daearyddiaeth, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio Athro / Athrawes Daearyddiaeth sy'n gyfforddus i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn ardal Wrecsam, gallwn gynnig y swydd hon i ddechrau cyn gynted â phosib.Mae'r swydd am dymor; fodd bynnag, mae hyn yn debygol iawn o gael ei ymestyn.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i addysgu'r pwnc i safon Safon Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol, ond byddai angen cefndir cryf arnoch.Gan fod y swydd am dymor hir, byddai'n ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol […]


Athro / Athrawes Daearyddiaeth, Wrecsam (Athro / Athrawes)

Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar ran Ysgol Uwchradd yn Wrecsam ar gyfer Athro / Athrawes Daearyddiaeth.Mae'r ysgol dan sylw yn ysgol gyfun Gymraeg a gynhelir gan awdurdod lleol Wrecsam ar gyfer disgyblion 11-18 oed. Mae ganddi tua 780 o ddisgyblion, gan gynnwys 143 o fyfyrwyr yn y chweched dosbarth. Mae’r ysgol yn gwasanaethu disgyblion o ysgolion cynradd Cymraeg y dref a hefyd o bentrefi ac ardaloedd gwledig o gwmpas Wrecsam.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i addysgu Daearyddiaeth i amrywiaeth o gyfnodau allweddol, a'r gallu i addysgu'r pwnc hyd at Safon Uwch, ond […]


Athrawon Newydd Gymhwyso, Wrecsam

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Wrecsam.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr o ysgolion ar draws […]


Athrawon Newydd Gymhwyso, Sir Ddinbych

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Ddinbych.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd ac uwchradd.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran, a’r gallu i gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol.Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried.Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer fawr […]


Athro/Athrawes Addysg Grefyddol, Sir Ddinbych

Mae New Directions Addysg yn edrych i recriwtio Athro Addysg Grefyddol sy'n gyfforddus i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.Fel y cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn ardal Sir Ddinbych, gallwn gynnig y swydd hon i ddechrau ym mis Medi. Mae'r swydd am dymor; fodd bynnag, mae hyn yn debygol iawn o gael ei ymestyn.Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i addysgu'r pwnc i safon Safon Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol, ond byddai angen cefndir cryf arnoch.Gan fod y swydd am dymor hir, byddai'n ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus gynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol yn ogystal â darparu […]


Athrawon Technoleg, Gwynedd

Mae New Directions yn chwilio am Athrawon i ddysgu mewn nifer o Ysgolion Uwchradd ar draws Gwynedd.Croesawir ymgeiswyr sy’n arbenigo mewn unrhyw gyfnod allweddol.Mae disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson gweithgar, hyblyg a phroffesiynol a bod yn angerddol tuag at ddarparu addysg o safon uchel i blant y cyfnod cynradd.Mae’r swyddi hyn yn agored i athrawon sydd newydd raddio yn ogystal ag athrawon sydd yn fwy profiadol.Mae gofyn i bob un o’r ymgeiswyr:Gwblhau ‘DBS’ (CRB gynt) Fod yn gymwys fel athro neu athrawes Fod wedi cofrestru gyda’ ‘EWC’ […]


Athrawon Mathamateg, Bangor

Mae New Directions yn chwilio am Athrawon Mathamateg i ddysgu mewn nifer o Ysgolion Uwchradd ar draws Gwynedd.Croesawir ymgeiswyr sy’n arbenigo mewn unrhyw gyfnod allweddol.Mae disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn berson gweithgar, hyblyg a phroffesiynol a bod yn angerddol tuag at ddarparu addysg o safon uchel i blant y cyfnod cynradd.Mae’r swyddi hyn yn agored i athrawon sydd newydd raddio yn ogystal ag athrawon sydd yn fwy profiadol.Mae gofyn i bob un o’r ymgeiswyr:Gwblhau ‘DBS’ (CRB gynt) Fod yn gymwys fel athro neu athrawes Fod wedi cofrestru gyda’ […]