New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Tystebau - Ymgeisydd

Dwi wedi ffeindio dros y blynyddoedd fod New Directions wedi ffeindio digon o waith i mi. Dwi’n dewis gwneud cyflenwi dyddiol er fy mod wedi gwneud cwpwl o gyfnodau bloc. Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol. Mae’r staff sy’n gweithio i New Directions yn gyfeillgar ac yn barod i helpu pan mae angen. Rwy wedi ffeindio fy mod yn mwynhau yr ysgolion dwi’n mynd iddyn nhw ac yn anaml iawn dwi’n gwneud cais i beidio dychwelyd. Mae’r system y timesheets yn hawdd a mewn ffordd syml ei defnyddio. Ar y cyfan dwi’n hapus yn gweithio i New Directions enwedig gan fy mod ar y system GPS.

Rhiannon, Athrawes Cynradd