New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Tystebau - Ysgol

Mae fy mhrofiad fel athrawes llanw wedi bod yn un cadarnhaol. Roeddwn yn falch iawn pan ofynnwyd i mi weithio mewn un ysgol yn benodol yn enwedig gan fod dyddiau penodol wedi eu gosodwyd i mi weithio yno. Rwy’n hoffi’r berthynas sydd gen i gyda fy Rheolwr Cyfrif. Yr wyf yn credu ei fod yn gwerthfawrogi’r gwaith yr wyf yn ei wneud ac yn parchu’r blynyddoedd o brofiad sydd gen i mewn addysgu. Mae e dim ond yn cysylltu â mi pan mae angen iddo ac mae bob amser yn barod i esbonio pethau’n glir ac yn ddidwyll. Mae’n hawdd mynd ato heb fod yn rhy gyfarwydd. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i allu gweithio mewn un ysgol ac maent wedi bod yn gefnogol iawn. Credaf yn gryf fod gweithio mewn un neu ddwy ysgol yn rheolaidd  o fudd i bawb dan sylw. Mae’r ysgol yn dangos eu cefnogaeth drwy gynorthwyo fy natblygiad. Mae addysgu fel athrawes cyflenwi yn ffynhonnell dda o incwm.

Shirley, Athrawes Cyfrwng Iaith Gymraeg