New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Location: Abertawe

Showing 1 to 1 of 1 Jobs.

Cynorthwyydd Addysgu (ADY)

Mae New Directions Education am gofrestru cynorthwywyr addysgu ar gyfer ysgol yn Ninas a Sir Abertawe. Rydym yn chwilio am gynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad blaenorol o addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra ar gyfer disgyblion ag amrywiaeth o anghenion. Mae'r ysgol yn chwilio am gronfa o gynorthwywyr addysgu dibynadwy a fyddai'n gallu darparu dilyniant i'r plant. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd: Wedi cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA); Yn…