New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Office: Caerdydd

Showing 1 to 1 of 1 Jobs.

Goruchwyliwr Cyflenwi, Casnewydd

Mae New Directions Education am benodi goruchwyliwr cyflenwi ar gyfer ysgol uwchradd yn ardal Casnewydd. Bydd y swydd yn swydd lawn amser fel gwasanaeth cyflenwi cyffredinol drwy'r ysgol gan gwmpasu salwch a chyrsiau o ddydd i ddydd. Bydd gofyn i ymgeiswyr reoli'r dosbarth, fel y gellir cyflawni amgylchedd gwaith da, a gall pob disgybl weithio hyd eithaf ei allu. Bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn rhoi'r adnoddau cywir i'r disgyblion fel y gallant…