New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Office: Wrecsam

Showing 1 to 1 of 1 Jobs.

Goruchwyliwr cyflenwi

Mae New Directions Addysg yn chwilio am oruchwyliwr cyflenwi i weithio mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Wrecsam. Fel goruchwyliwr cyflenwi, bydd angen i chi gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd gan yr athro dosbarth er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu. Gall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i unigolion sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn y byd addysg. Er bydd cymhwyster yn y maes addysg yn…