New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Office: Wrecsam

Showing 1 to 8 of 8 Jobs.

Cynorthwywyr Addysgu, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant o fewn unrhyw amgylchedd.


Goruchwyliwr Cyflenwi, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am oruchwyliwr cyflenwi i weithio mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Y Fflint. Fel goruchwyliwr cyflenwi, bydd angen i chi gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd gan yr athro dosbarth er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu. Gall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i unigolion sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn y byd addysg. Er bydd cymhwyster yn y maes addysg…


Athrawon Newydd Gymhwyso, Sir Y Fflint

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Y Fflint. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer…


Cynorthwywyr Addysgu Lefel 1

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion cynradd gyfrwng Gymraeg yn Sir Wrecsam. Fel un o'r cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Wrecsam, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro mewn amrywiaeth o ysgolion cynradd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn hyblyg gydia’i oriau gwaith, yn gyfeillgar a gyda’r awydd i wneud gwahaniaeth tuag at ddatblygiad academaidd disgyblion. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg…


Athrawon Newydd Gymhwyso

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso, i weithio mewn ysgolion cynradd gyfrwng Gymraeg yn Sir Wrecsam. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â chynllunio a pharatoi adnoddau perthnasol. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Mae’r swydd hon yn rhoi’r cyfle i’r ymgeisydd datblygu ei gysylltiadau gyda nifer…


Coruchwyliwr Cyflenwi

Mae New Directions Addysg yn chwilio am oruchwyliwr cyflenwi i weithio mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir Ddinbych. Fel goruchwyliwr cyflenwi, bydd angen i chi gyflawni'r gwaith a gynlluniwyd gan yr athro dosbarth er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn gweithio hyd eithaf eu gallu. Gall y swydd yma fod yn gam cyntaf gwych i unigolion sydd eisiau dechrau ar yrfa o fewn y byd addysg. Er bydd cymhwyster yn y maes addysg yn…


Cynorthwywyr Addysgu

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwywyr addysgu i weithio mewn ysgolion gynradd gyfrwng Gymraeg yn yr ardal Sir Ddinbych. Fel un o'r cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn yr ardal Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro a hir dymor mewn ysgolion cynradd. Er bod cymhwyster o fewn y byd addysg yn ddelfrydol, nid yw hyn yn hanfodol. Fodd bynnag, mae angen profiadau o weithio gyda phlant o fewn unrhyw…


Athrawon Newydd Gymhwyso

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon sydd newydd gymhwyso i weithio mewn ysgolion gyfrwng Gymraeg yn Sir Ddinbych. Fel un o'r cyflenwr dewisol ar gyfer staff addysgol yn Sir Ddinbych, gallwn gynnig nifer o brofiadau dros dro yn ysgolion cynradd Cymraeg. Mi fydd arbenigwyr pwnc a chyfnodau allweddol yn cael eu hystyried. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i ddarparu addysg o safon uchel i ddisgyblion o bob oedran trwy gyfrwng y…