New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Region / Location: De Cymru

Showing 1 to 2 of 2 Jobs.

Goruchwyliwr Cyflenwi, Casnewydd

Mae New Directions Education am benodi goruchwyliwr cyflenwi ar gyfer ysgol uwchradd yn ardal Casnewydd. Bydd y swydd yn swydd lawn amser fel gwasanaeth cyflenwi cyffredinol drwy'r ysgol gan gwmpasu salwch a chyrsiau o ddydd i ddydd. Bydd gofyn i ymgeiswyr reoli'r dosbarth, fel y gellir cyflawni amgylchedd gwaith da, a gall pob disgybl weithio hyd eithaf ei allu. Bydd rhaid i chi sicrhau eich bod yn rhoi'r adnoddau cywir i'r disgyblion fel y gallant…


Cynorthwyydd Addysgu (ADY)

Mae New Directions Education am gofrestru cynorthwywyr addysgu ar gyfer ysgol yn Ninas a Sir Abertawe. Rydym yn chwilio am gynorthwywyr addysgu sydd â phrofiad blaenorol o addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra ar gyfer disgyblion ag amrywiaeth o anghenion. Mae'r ysgol yn chwilio am gronfa o gynorthwywyr addysgu dibynadwy a fyddai'n gallu darparu dilyniant i'r plant. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd: Wedi cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA); Yn…