New Directions Addysg

Arbenigwyr Recriwtio a Hyfforddi yn y Sector Addysg

Mewngofnodi'r Cleient/Ymgeisydd

Region / Location: De-Gorllewin

Showing 1 to 1 of 1 Jobs.

Athro Cymraeg

Mae New Directions Addysg yn recriwtio ar gyfer Athro Cymraeg i weithio mewn Ysgol Uwchradd yng Ngheredigion. Swydd dros dro yw hon gyda'r posibilrwydd o ymestyn y rôl. Byddai’r rôl hon yn gyfle gwych i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) yn ogystal ag athrawon mwy profiadol integreiddio i mewn i Adran Gymraeg gyfeillgar iawn. Mae’r ysgol ei hun wedi’i lleoli mewn lleoliad rhagorol a chanolog sy’n golygu ei bod yn hawdd ei chyrraedd ac yn agos…