Job Vacancies

Athro/Athrawes CA2

  • Location: Mid Wales
  • Duration: 1 year
  • Salary: 121 per day
  • Start date: September
  • Job Type: Temporary
  • Sector: Primary
  • Posted:

Job Description

Mae New Directions yn chwilio am athro/athrawes cynradd i weithio mewn ysgol gynradd yn ardal Powys. Fe fydd y swydd cyflenwi am flwyddyn felly fe fydd y gallu i weithio ar draws y cwricwlwm cynradd yn fantais.

Gan fod y gwaith yn ysgol Cymraeg, fe fydd y gallu i siarad Gymraeg o safon uchel yn hanfodol. Fydd y ymgeiswyr lwyddianus yn gallu :

*             Addysgu disgyblion yn unol a gofynion cwricwlwm yr ysgol;

*             Cynllunio a pharatoi cyrsiau a gwersi;

*             Asesu datblygiad, cynnydd a chyrhaeddiad disgyblion, eu cofnodi ac adrodd yn ol arnyn nhw;

*             Addysgu yn ol anghenion addysgol disgyblion, gan gynnwys gosod gwaith a’i farcio.

Dyma gyfle unigryw i ymuno a thim o bobl ysbrydoledig mewn ysgol gynradd llwyddianus. Mae hwn yn gyfnod hynod gyfforddus yn hanes yr ysgol a disgwylir ir ymgeisydd lwyddiannus fod yn llwyr ymroddgar i’r datblygiadau newydd a wynebir wrth gynllunio ar gyfer Cwricwlwm CA2. Mae’r ysgol yn hanesyddol yn gael enw dda o ddatblygu ddisgyblion i lefel uchel.

We are fully committed to the protection of children and vulnerable adults. All applicants must undertake a full enhanced DBS (formerly CRB) check.

Please contact New Directions Education Ltd, Aberystwyth branch, for more information on this job vacancy, on 01970 629 118 or click Apply Now to enquire about this job vacancy.

Related Vacancies

Primary School Teacher

Mid Wales

Ongoing

View

Newly Qualified Teacher (NQT)

Mid Wales

Ongoing

View

Level 2 Learning Support Assistant (L2 LSA)

Powys

Ongoing

View

Level 4 Learning Support Assistant (L4 LSA)

Powys

Ongoing

View

Year 3 Teacher

Carmarthenshire

Ongoing

View