Job Vacancies

Athro/Athrawes CPA ar gyfer Abertawe a Sir Gaerfyrddin, South Wales

 • Location: South Wales
 • Duration: Ongoing
 • Salary: 141.71 per day
 • Start date: As soon as possible
 • Job Type: Temporary
 • Sector: Primary
 • Posted:

Job Description

Mae New Directions Addysg yn chwilio am athrawon profiadol neu newydd gymhwyso ar gyfer swydd CPA hir dymor yn y Cyfnod Sylfaen mewn Ysgol gynradd lewyrchus yn Abertawe a Sir Gaerfyrddin. Buasai’r holl wersi yn digwydd yn y Cyfnod Sylfaen, felly annogwn arbennigwyr y Cyfnod Sylfaen i ymgeisio. Buasai hwn yn gyfle gwych i ennill profiad ac i ddatblygu eich sgiliau addysgu.

Bydd eisiau i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar natur hyblyg a chadarnhaol er mwyn ymateb i naws a chymeriad y gwahanol ddosbarthiadau. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd yn medru cydweithio’n agos gyda’r athrawon dosbarth ac sy’n medru creu rhyngberthnasau proffesiynol gyda staff, disgyblion a rhieni, gan ymroi yn llwyr i lwyddiant yr Adran.  Mae’r swydd hon yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr ymroddgar sydd

 • wedi eu cofrestru gyda’r CGA
 • sydd â Statws Athro Cymwys
 • sydd yn medru dysgu amrediad o oedrannau ar draws y Cynfod Sylfaen
 • sydd yn medru cynllunio a darparu profiad addysgu eang, cytbwys, creadigol ac ymestynnol
 • â gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen

Job Specification

What New Directions Education Ltd offers:

 • A dedicated and expert Account Manager
 • Regular and varied supply work
 • Competitive rates of pay
 • Potential long-term roles
 • Full compliance with the Agency Workers Regulation (AWR)
 • A network of branches across the UK
 • One of the preferred suppliers to all 22 local authorities in Wales under the All Wales Framework Agreement
 • We are the major teaching supply agency for Welsh speaking teachers across Wales
 • Recommend-a-friend scheme
 • Respected reputation across the education and recruitment industry

Related Vacancies

Key stage 1 Teacher

Cardiff

£141.71 per day

Ongoing

View

Key Stage 2 Teacher

Cardiff

£141.71 per day

Ongoing

View

Key stage 1 Teacher

Rhondda Cynon Taf

£141.71 per day

Ongoing

View

Key stage 2 Teacher

Rhondda Cynon Taf

£141.71 per day

Ongoing

View

ALN and PRU Teachers

Caerphilly

£141.71 - £150.00 per day

Ongoing

View