Job Vacancies

Cynorthwy-ydd Addysgu Cynradd Cyfrwng Cymraeg yn Abertawe a Sir Gaerfyrddin, South Wales

 • Location: South Wales
 • Duration: Ongoing
 • Salary: 65 - 90 per day
 • Start date: As soon as possible
 • Job Type: Temporary
 • Sector: Primary
 • Posted:

Job Description

Mae New Directions Addysg yn chwilio am gynorthwy-wyr dosbarth i weithio ledled Abertawe a Sir Gaerfyrddin yn ysgolion Cynradd. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel, rhugl yn y Gymraeg, sydd yn meddu ar brofiad o weithio ar lawr dosbarth neu sydd a chymwysterau addas (NVQ 2, 3 /CACHE L3/ CALU (HLTA) / BTEC mewn Astudiaethau Plentyndod. Byddwn yn ystyried Cynorthwy-wyr Addysgu profiadol sydd wedi gweithio mewn ysgol gynradd yn y gorffennol neu wedi cynorthwyo disgybl yn y rol mewn ysgol uwchradd os nad oes ganddynt y cymwysterau uchod. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwd, sydd a’r ddawn i annog y gorau o bob disgybl a’r gallu i hybu awyrgylch sy’n maethu datblygiad addysgol.

Dyletswyddau Cynorthwy-ydd Addysgu

 • Cynorthwyo Athrawon Dosbarth o ddydd i ddydd ar lawr y dosbarth
 • Rhoi cymorth i fyfyrwyr unigol i’w galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau tu mewn a tu allan i’r ystafell ddosbarth.
 • Gweithredu Rhaglen Addysg Unigol o dan ofal yr Athro i fyfyrwyr penodol a monitro eu cynnydd.
 • Cynorthwyo Athrawon Dosbarth i gynnal cofnodion myfyrfwyr.

Nodweddion Ymgeisydd Delfrydol;

 • Rhaid bod yn hyblyg
 • Â natur amyneddgar
 • Yn meddu ar sgiliau Llythnrennedd a Rhifedd da
 • Yn medru cydweithio a staff eraill

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif penodedig;
 • Gwaith cyflenwi rheolaidd ac amrywiol fel athro;
 • Cyflog cystadleuol;
 • Rolau addysgu hirdymor posibl;
 • Cydymffurfiaeth â’r Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth (AWR);
 • Rhwydwaith o ganghennau ledled y DU;
 • Cyflenwr a ffefrir gan 19 o fwrdeistrefi ledled y DU;
 • Cynllun argymell ffrind;
 • Uchel ei barch yn y diwydiant addysg a recriwtio.

What New Directions Education Ltd offers:

 • A dedicated and expert Account Manager
 • Regular and varied supply work
 • Competitive rates of pay
 • Potential long-term roles
 • Full compliance with the Agency Workers Regulation (AWR)
 • A network of branches across the UK
 • One of the preferred suppliers to all 22 local authorities in Wales under the All Wales Framework Agreement
 • We are the major teaching supply agency for Welsh speaking teachers across Wales
 • Recommend-a-friend scheme
 • Respected reputation across the education and recruitment industry

Related Vacancies

Key stage 1 Teacher

Cardiff

£141.71 per day

Ongoing

View

Key Stage 2 Teacher

Cardiff

£141.71 per day

Ongoing

View

Key stage 1 Teacher

Rhondda Cynon Taf

£141.71 per day

Ongoing

View

Key stage 2 Teacher

Rhondda Cynon Taf

£141.71 per day

Ongoing

View

ALN and PRU Teachers

Caerphilly

£141.71 - £150.00 per day

Ongoing

View