New Directions Education

Recruitment and Training Specialists in the Education Sector

Client/Candidate Log In

1010 Vacancies Available.

Job Description

Lleoliad – Caerdydd

I gychwyn – cyn gynted a phosibl

Hyd – gwaith cyflenwi parhaus

Cyfeirnod y swydd – MW004

Cyflog – £70 y dydd

Disgrifiad Swydd

Mae New Directions Addysg yn chwilio am Oruwchyliwr Dosbarth i weithio mewn ysgolion uwchradd yn ardal Caerdydd a’r Cylch. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Bydd elfen o rheoli ymddygiad a disgyblu yn rhan o’r swydd felly byddai’r ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau rhyngberthnasol gwych ac ar sgiliau rheoli hefyd. Gall New Directions gynnig hyfforddiant arlein ‘Goruchwylio Dosbarth’ a ‘Rheolaeth Dosbarth’ i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Byddwch yn gyfrifol am;

 • Ymgymryd a goruchwyliaeth dosbarth gyfan yn ystod absennoldeb athro dosbarth
 • Adrodd nol am unrhyw anawasterau i’r athro dosbarth
 • Gosod gwaith cartref a osodwyd gan yr athro dosbarth
 • Cynorthwyo athrawon dosbarth a chynorthywo gyda gwaith gweinyddol yn ol y gofyn.

Mae’r rol yma’n berffaith i rhywun sydd yn chwilio i ddatblygu ei ph/brofiad ymhellach ym myd addysg h.y. cynorthwy-ydd dysgu neu ddarpar athro heb gymhwyster TAR. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeisydd sydd a phrofiad o weithio a phobl ifanc neu hyfforddi chwaraeon ienctid.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gall weithio fel goruwchwyliwr dosbarth fod yn hynod foddhaol ond gall fod yn arbennig o annodd hefyd.
 • Mae disgwyl i chi fod yn unigolyn cyfrifol iawn ond fe fydd athro gerllaw ar bob adeg.
 • Goruwchwilio a marcio profion dosbarth.
 • Arolygu gwaith cynorthwydd dosbarth.
 • Arsylwi ar ddisgyblion a chyfrannu at gofnodion y disgyblion.
 • Marcio elfennau o waith dosbarth a gwaith cartref o dan oruwchwyliaeth athro dosbarth.

Beth gallwch ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfri personol
 • Gwaith cyflenwi cyson ac amrywiol
 • Graddfa dal gystadleuol
 • y posibilrwydd o waith hir-dymor
 • Swyddfeydd dros y DU
 • Enw da ym myd addysg a’r diwydiant recriwtio

Cysylltwch a New Directions Addysg am fwy o wybodaeth ynglyn a’r swydd hon ar 02920 827588.

Additional Information

New Directions Education is the premier education recruiter for Welsh language medium (WLM) jobs in schools across Wales. If it is a long or short-term teaching job you are looking for in Wales, register today to be considered for regular work.

Applicants must have excellent spoken and written Welsh language skills. Working within a Welsh medium school is not only rewarding but essential in keeping the Welsh language prominent within our society.

New Directions Education is the master vendor education supply agency throughout Wales, this means we are the major teaching supply agency for Welsh speaking teachers across many boroughs across Wales.

We have regular vacancies for:

 • Primary school teachers;
 • Secondary school subject specialists;
 • Cover supervisors;
 • Newly qualified teachers (NQTs);
 • Teaching assistants;
 • Nursery staff.

What can you expect from New Directions Education?

 • A dedicated account manager;
 • Regular and varied teaching supply work;
 • Competitive pay rates;
 • Potential long-term teaching roles;
 • Fully compliant with the Agency Workers Regulation (AWR);
 • Network of branches across the UK;
 • Preferred supplier to 19 boroughs across the UK;
 • Recommend-a-friend scheme;
 • Respected reputation throughout the education and recruitment industry.

Please contact New Directions Education for more information on this job vacancy,on 029 2039 0133, or use our form below to enquire about this job vacancy.

Last modified: 14th November 2017


Quick Enquiry
Contact Method (required)

Either a telephone number or email address is required

Message or CV (required)

Please enter an enquiry message or attach your CV