Goruwchwyliwr Dosbarth / Welsh Speaking Cover Supervisor, Rhondda Cynon Taff

 • Location: Rhondda Cynon Taff
 • Salary: £120 per day
 • Start date: To be confirmed
 • Job Type: Temporary
 • Sector: Secondary Education
 • Posted:

Job Description

Goruwchwyliwr Dosbarth Cyfrwng Cymraeg – Ysgolion Uwchradd

Disgrifiad Swydd

Mae New Directions Addysg yn chwilio am Oruwchyliwr Dosbarth i weithio mewn ysgolion uwchradd yn ardal Rhondda Cynon Taff. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Bydd elfen o reoli ymddygiad a disgyblu yn rhan o’r swydd felly byddai’r ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau rhyngberthnasol gwych ac ar sgiliau rheoli hefyd. Gall New Directions gynnig hyfforddiant ar-lein ‘Goruchwylio Dosbarth’ a ‘Rheolaeth Dosbarth’ i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Byddwch yn gyfrifol am:

 • Ymgymryd â goruchwyliaeth dosbarth cyfan yn ystod absenoldeb athro dosbarth
 • Adrodd nôl am unrhyw anawsterau i’r athro dosbarth
 • Gosod gwaith cartref a osodwyd gan yr athro dosbarth
 • Cynorthwyo athrawon dosbarth â chynorthwyo gyda gwaith gweinyddol yn ôl y gofyn.

Mae’r rôl yma’n berffaith i rywun sydd yn chwilio i ddatblygu ei ph/brofiad ymhellach ym myd addysg h.y. cynorthwy-ydd dysgu neu ddarpar athro heb gymhwyster TAR. Byddwn hefyd yn ystyried ymgeisydd sydd â phrofiad o weithio â phobl ifanc neu hyfforddi chwaraeon ieuenctid.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae disgwyl i chi fod yn unigolyn cyfrifol iawn ond fe fydd athro gerllaw ar bob adeg.
 • Goruwchwilio a marcio profion dosbarth.
 • Arolygu gwaith cynorthwyydd dosbarth.
 • Arsylwi ar ddisgyblion a chyfrannu at gofnodion y disgyblion.
 • Marcio elfennau o waith dosbarth a gwaith cartref o dan oruchwyliaeth athro dosbarth.

Beth allwch ddisgwyl gan New Directions Addysg?

 • Rheolwr Cyfrif personol
 • Gwaith cyflenwi cyson ac amrywiol
 • Graddfa dal gystadleuol
 • Y posibilrwydd o waith hir-dymor
 • Swyddfeydd dros y DU
 • Enw da ym myd addysg a’r diwydiant recriwtio

Cysylltwch â New Directions Addysg am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r swydd hon ar 029 2039 0133 opsiwn 4

New Directions Education Ltd is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.

Related Vacancies

Science Teacher, Rhondda Cynon Taff

Rhondda Cynon Taff

£150.00 - 160.00 per day

View

Mathematics Teacher, Rhondda Cynon Taff

Rhondda Cynon Taff

£160.00 per day

View

Design Technology Teacher, Rhondda Cynon Taff

Rhondda Cynon Taff

£150.00 - 160.00 per day

View

Physical Education Tutor, Rhondda Cynon Taff

Rhondda Cynon Taff

£25.53 - 30.00 per hour

View

EOTAS Maths & English Tutor, Rhondda Cynon Taff

Rhondda Cynon Taff

£25.53 - 30.00 per hour

View