New Directions Education

Recruitment and Training Specialists in the Education Sector

Client/Candidate Log In

922 Vacancies Available.

Rhodd o git rygbi i Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt gan ND Addysg – New Directions Education Donates Rugby Kit

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt yn Rhondda Cynon Taf wedi bod yn cymryd rhan yng Ngŵyl Ysgolion y Rhondda Ganol ers sawl blwyddyn. Mae gan y tîm Rygbi hanes o lwyddiant – gan ddal y record am ennill y gystadleuaeth wyth o weithiau. Roedd plant YGG Bondringallt yn mwynhau cymryd rhan yn y twrnamaint; ond roedden nhw’n teimlo nad oedd eu dillad rygbi yn gwneud cyfiawnder â nhw.

Pan glywodd New Directions Education, sydd wedi gweithio’n agos â’r ysgol, am helynt y plant, eu hymateb oedd rhoi addewid i brynu dillad rygbi newydd sbon. Aeth Dafydd Henry, Rheolwr Cyfrif yn New Directions Education i’r ysgol i gyflwyno’r dillad newydd i’r ysgol.

Dywedodd Dafydd, “Pan glywais i fod yr ysgol yn ceisio codi arian i brynu dillad rygbi newydd, roedd ein tîm ni’n teimlo rheidrwydd i wneud rhywbeth. I ni fel cwmni, mae’r gymuned yn un o’n gwerthoedd craidd. Mae hyn yn golygu ein bod ni wedi ymrwymo i gefnogi’n cymunedau lleol. Dwi’n gobeithio y bydd y tîm yn mynd o nerth i nerth gyda’u dillad newydd.”

Ychwanegodd Marc James, Athro blwyddyn 3 yn yr ysgol, “mae dillad y tîm wedi cael llawer o ddefnydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac o ganlyniad, maent wedi gwisgo at yr edau. Mae rhieni’r plant hefyd wedi dweud yr hoffent i’r tîm edrych cystal ag y maent yn chwarae. Mae’r ysgol gyfan yn llawn edmygedd o’r dillad newydd ac fe hoffem ddiolch i New Directions Education am eu cefnogaeth a’u haelioni.”

 

YGG Bodringallt in RCT has been taking part in the Mid Rhondda School Festival for many years .The Rugby team have a good track record – winning the competition for a record eight times. The children at YGG Bodringallt have enjoyed taking part in the tournament; however they felt that their kit let them down.

When New Directions Education, who have worked closely with the school heard of the children’s plight they responded with a pledge to purchase a brand new rugby kit. Dafydd Henry, Account Manager at New Directions Education went to the school to present the school with the new kit.

Dafydd commented when I heard that the school were looking to raise funds for a new kit our team felt compelled to get involved. As a company, community is one of our core values. This means we are committed to supporting our local communities, I hope with the new kit the team goes from strength-to-strength.”

Marc James year 3 Teacher at the school added “the kit has been well used over the past few years, and as a result it was looking worn out. Parents of the pupils have also mentioned a desire to look as good as we play. The whole school is impressed with the new kit and would like to thank New Directions Education for their support and generosity”

 

Comments are closed.