#atgofionyr Urdd…sgïo yn Llangrannog

Posted on

Diwrnod olaf o’r tîm yn rhannu eu hatgofion o’r Urdd…heddiw mae Angharad yn cofio nôl i wythnos ddamweingar yn Llangrannog! Cofiwch alw heibio stondin 77 i ddweud ‘helo’ i dim New Directions Addysg wythnos nesa yn y Eisteddfod yr Urdd.

Angharad Evans – Cymorth Gwerthu, Caerdydd

Dwi’n cofio mynd am wythnos o sgïo yn Llangrannog ym mlwyddyn un o Glantaf – roedd yn wythnos lawn o ddamweiniau – ddaru un ffrind cwympo oddi ar y lifft-sgϊo a bwrw ei phen ar garreg, nes i lwyddo mynd holl ffordd i lawr y llethr ar fy mhen gliniau a gwario gweddil y diwrnod gyda dwy fag o bys wedi rhewi ar fy mhengliniau oedd wedi cleisio, ond y gorau oedd pan roedd un o’r plant methu arafu wrth gyrraedd gwaelod y llethr – ac mi aeth yn syth drwy’r ffens!!

Last day of our staff recollecting their Urdd experiences from years gone by…today Angharad remembers an accident prone week in Llangrannog.  Don’t forget to call by and say hello to the New Directions team on stand 77 at the Eisteddfod yr Urdd next week.

Angharad Evans – Sales Support, Cardiff

I remember going to do a week of ski-ing on the slope at Llangrannog when I was in my first year of Glantaf.  It was an accident prone week – one of my friends fell off the ski lift and hit her head on a rock, I managed to go down the full length of the slope on my knees and spent the rest of the day with bags of frozen peas on my knees which were black and blue – but the funniest incident was when one of the pupils couldn’t slow down as he reached the bottom of the slope – and went straight through the fence!