Ysgol Blaenau bring Bag2Schools

Posted on

Children, staff, parents of Ysgol Blaenau have over the past few weeks been collecting clothes for recycling in conjunction with Bag2Schools recycling scheme. This has been a fantastic opportunity to recycle items which we no longer need, and raise money towards our Eco-School Recycling projects at the school. As you can see many bags were collected in the build-up to collection date before the end of term. We will be arranging our next collection during the new academic year in September.

Bu plant, staff a rhieni Ysgol Blaenau yn casglu hen ddillad gartref dros yr wythnosau diwethaf er mwyn eu hailgylchu gyda menter ein hysgol gyda Bag2Schools. Mae wedi bod yn gyfle wych i ailgylchu hen ddillad nad ydym yn defnyddio rhagor, a chodi arian tuag at prosiectau ailgylchu Eco-Ysgol Blaenau. Byddem yn trefnu casgliad arall o ddillad ym mis Medi.

To coincide with our Healthy Schools project, every child in the school has received a free water bottle and a new water machine has been installed at the school. We are encouraging children to drink more water and be aware of a more healthier lifestyle.

I gyd-fynd gyda datblygu Ysgolo Blaenau i fod yn Ysgol Iach, mae pob un plentyn wedi derbyn potel ddwr rhad ac am ddim a mae peiriant ddwr newydd yn yr ysgol. Rydym yn annog y plant i yfed fwy o ddwr ac i gadw’n iach.