Ysgol Blaenau Watch Llanelli Scarlets ‘v’ Cardiff Blues

Posted on

To celebrate the launch of our new school rugby kit, a trip was organised to Parc y Scarlets for pupils, staff and parents. The children participated in a skills session and TAG rugby festival in the Supporters Village under the guidance of the Llanelli Scarlets Community Development officers. It was also an opportunity to meet Scarlets players and enjoy the atmosphere. The children then particiapted in the pre-match parade around the pitch, then stayed to watch the Scarlets play the Blues. We are very grateful indeed to local companies for their support in sponsoring our new school rugby kit (D J Davies Fuels, Morgan & Morgan, Morgan Marine, Badgers Bar and Brasserie, LAS Property Ltd, Cefneithin Embroidery).

I ddathlu lawnsiad ein gwisg rygbi newydd yn yr ysgol trefnwyd ymweliad i Barc y Sgarlets ar gyfer plant, staff a rhieni. Cyn gem y Scarlets yn erbyn y Gleision, chwaraeodd y plant mewn gwyl TAG rygbi a sesiynau sgiliau rygbi dan arweiniad Swyddogion Datblygu Cymuned y Scarlets ym mhentref y cefnogwyr. Fe roedd yn gyfle wych i’r plant wisgo wisg am y tro cyntaf a cwrdd a chwaraewyr y Scralets a mwynhau’r awyrgylch. Yn dilyn hyn,. fe gymerodd y plant rhan yn orymdaith o gwmpas y maes rygbi cyn y gem rhwng y Scarlets a’r Gleision. Rydym yn ddiolchgar iawn i gwmniau lleol am eu cefnogaeth gan noddi’r wisg rygbi yma (D J Davies Fuels, Morgan & Morgan, Morgan Marine, Badgers Bar & Brasserie, LAS Property Ltd, Cefneithin Embroidery).