Cwm Coch Blaenau Fun Day.

Posted on

Year 5 and 6 children recently took part in a service at Cwm Coch Church, Blaenau – please find attached photographs.

On Saturday June 25th a Blaenau Fun Day will be held. The day will be held by the Badgers Bar & Brasserie in partenship with Ysgol Blaenau, Caerbryn Football Club, and Blaenau RFC. For further information please contact Paul at the Badgers on 01269 850229.

Yn ddiweddar bu plant ym mlwyddyn 5 a 6 yn cymeryd rhan mewn gwasanaeth yn Eglwys Cwm Coch, Blaenau. Gweler lluniau.

Ar Ddydd Sadwrn Mehefin 25, fe fydd Y Badgers Bar & Brasserie yn Blaenau yn cynnal Diwrnod Hwyl. Bydd y diwrnod yn cael ei gynnal gan y Badgers gyda chymorth Ysgol Blaenau, tim pel-droed Caerbryn, a tim rygbi Blaenau. Os hoffech rhagor o wybodaeth amdano cysylltwch gyda Paul yn y Badgers ar 01269 850229.