Bags2Schools

Posted on

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi ein casgliad Bad2Schools wythnos diwethaf. Mae’r dillad i gyd wedi cael eu casglu. Yn dilyn ein casgliad cyn gwyliau’r Haf, fe ddefnyddwyd yr arian i archebu bag ysgol newydd i pob un plentyn yn yr ysgol.

Ysgol Blaenau would like to say a BIG thank you to everyone who supported and contributed to our Bag2Schools collection last week. Our first collection, held before the Summer, raised money for new school bags for all our children, therefore the Bag2Schools collection really did finance a bag to school for every child!