#atgofionyrUrdd Sam

Posted on

New Directions Addysg are heading west next week for the 2013 Eisteddfod yr Urdd – if you are planning on attending come along and say hello to the team on stand 77. This week we are asking our colleagues what memories they have of the Urdd… share yours with us on Twitter using #atgofionyrUrdd

Today is Sam’s turn to share…

Sam Pilling  – Account Manager, Wrexham

One memory I have of the Urdd is when I went to Glan-llyn about 20 years ago – however it is still very vivid. There is a myth associated with that place that a ghost called The Black Nun haunts there – it use to scare the hell out of everyone!!

Mae New Directions Addysg yn hel hi i’r gorllewin wythnos nesaf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2013 – os ydych yn bwriadu ymweld â’r Urdd dewch i ddweud “helo!” i’r tîm ar stondin 77.  Wythnos yma rydyn yn gofyn i staff New Directions am eu hatgofion o’r Urdd… rhannwch rhai chi gyda ni ar Twitter gan ddefnyddio #atgofionyrUrdd

Heddiw mae’n tro Sam…

Sam Pilling  – Rheolwr Cyfrif, Wrecsam

Un atgof sydd gen i o’r Urdd yw pan es i i Lan-llyn tua 20 mlynedd yn ôl nawr – ond dwi dal i’w gofio’n glir heddiw! Mae yna chwedl sy’n gysylltiedig â’r lle bod ysbryd o’r enw ‘The Black Nun’ yn crwydro’r gwersylla…ddaru godi ofn uffernol ar bawb!!