#atgofionyrUrdd… Dafydd Henry confesses all!

Posted on

As we prepare to head West for this year’s Eisteddfod yr Urdd we have been reminiscing in the office about our memories of the Urdd, Dafydd decided to confess to a teenage prank which went a bit wrong…

Dafydd Henry – Account Manager, Cardiff

Whilst I was at Glan-llyn in my teens, I sneaked of to go sailing with a friend without permission or telling anyone. We managed to sail at what seemed to be quite a lick in one direction (away from the campsite). However had great difficulty once we decided to head back as neither of us had the slightest idea how to sail into the wind. We made it to the shore and walked back to the campsite, we missed dinner and were given stern telling off, however we were secretly more relieved that we hadn’t been taken by Teggie.

Share you Urdd memories with us on Twitter using #atgofionyrUrdd or if you’re planning on attending come along and say hello to the team on stand 77!

Cyfaddefiad gan Dafydd Henry…

Wrth i ni baratoi i fynd i’r Gorllewin ar gyfer Eisteddfod yr Urdd rydym wedi bod yn hel ein atgofion yn y swyddfa am yr Urdd… mae Dafydd wedi penderfynu mai nawr yw’r amser i gyfaddef i rhywbeth a aeth ychydig yn anghywir …

Dafydd Henry – Rheolwr Cyfrif, Caerdydd

Tra aros yng Nglan-llyn yn fy arddegau ddaru fi a fy ffrind sleifio i ffwrdd i fynd hwylio heb ganiatâd neu ddweud wrth unrhyw un.  Ddaru ni llwyddo hwylio’n eithaf pell mewn un cyfeiriad (i ffwrdd o’r gwersyll!), ond yn anffodus roedd anhawster mawr pan ddaru ni penderfynu troi nôl – doedd gan y naill na’r llall ohonom syniad sut i hwylio i mewn i’r gwynt! Cyrhaeddon ni nol yn saff ond roeddwn wedi colli swper a gawson ni stŵr enfawr – ond roedden ni’n fwy balch bod Tegi ddim wedi dal ni!

Rhannwch eich atgofion chi gyda ni ar Twitter gan ddefnyddio #atgofionyrUrdd neu dewch i ddweud “helo!” i’r tîm ar stondin 77!!