#atgofionyrUrdd Eleri Walters, Abertawe

Posted on

Da ni’n barod i ddechrau llwytho’r car i hel hi i’r Gorllewin fory yn barod i’r Eisteddfod yr Urdd – dewch draw i gyfarfod y tim ar stondin 77!! Mae gan Eleri o swyddfa Abertawe atgofion braf o’r Urdd:

Eleri Walters – Rheolwr Cyfrif, Abertawe

Ymwelais Llangrannog ar daith ysgol tra yn Lôn Las. Roedd yn brofiad gwych i gwrdd â disgyblion o ysgolion cynradd eraill ac i wneud ffrindiau newydd cyn mynd i ysgol gyfun, roedd yn hwyl cael mynd i farchogaeth a sgïo, ond rwy’n siŵr bod y gweithgareddau wedi newid ers 22 o flynyddoedd yn ôl!!

 

The car’s full of New Directions goodies ready to head to the Eisteddfod yr Urdd in Pembrokeshire tomorrow – pop along and meet the team on stand 77 if you’re planning on attending!  Eleri from our Swansea branch shares her happy memories of the Urdd:

Eleri Walters  – Account Manager, Swansea

I visited LLangrannog on a school organised trip whilst at Lon Las.  It was a great experience to meet other pupils from other junior schools and to make new friends before going to comprehensive, it was great fun going horse riding and skiing, I’m sure their activities have changed since 22 years ago!!