#atgofionyrUrdd Jennifer

Posted on

New Directions Addysg are heading west next week for the 2013 Eisteddfod yr Urdd – if you’re planning on attending come along and say “hello!” to the team on stand 77.  This week we’re asking our colleagues what memories they have of the Urdd… share yours with us on Twitter using #atgofionyrUrdd

Jennifer Kibbler  – Account Manager, Secondary Schools

I was studying for my A –Levels back in 1998, I made the trip up with one of my classmates, Matthew Walters, to compete in the Urdd Eisteddfod. I recited a Welsh poem – badly! I can’t remember what it was called but all I remember is being extremely nervous! I didn’t get through to the next stage but Matthew did. He ended up performing to a huge audience and they broadcast it on S4C. The whole experience was amazing but my performing days are over!

Mae New Directions Addysg yn hel hi i’r gorllewin wythnos nesa ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2013 – os ydych yn bwriadu ymweld â’r Urdd dewch i ddweud “helo!” i’r tîm ar stondin 77. Wythnos yma rydyn yn gofyn i staff New Directions am eu hatgofion o’r Urdd… rhannwch rhai chi gyda ni ar Twitter gan ddefnyddio #atgofionyrUrdd

Jennifer Kibbler – Rheolwr Cyfrif, Ysgolion Uwchradd

Tra roeddwn yn astudio ar gyfer fy Level A ddaru fi a Matthew Walters, oedd yn yr un dosbarth, teithio lan i Bwllheli I gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Mi ddaru ni adrodd cerdd Gymraeg – yn wael!  Erbyn hyn fedrai ddim cofio beth oedd enw’r gerdd – ond dwi yn cofio fod yn hynod o nerfus! Nes I ddim llwyddo cyrraedd y llwyfan ond mi ddaru Matthew! Roedd rhaid iddo adrodd y gerdd o flaen gynulleidfa enfawr- a gafodd ei ddarlledu ar S4C.  Roedd y profiad cyfan yn wych ond mae fy ngyrfa ar y llwyfan pendant drosodd!